2X5M2-vystava
16/29
Barvení betonových dlaždic reaktivním barvivem.