2X5M2-vystava
17/29
Barvení betonových dlaždic reaktivním barvivem.