Světlá kaučuková podlaha Artigo v interiéru.
24/47
Jednoduchá kaučuková podlaha Artigo ve složitě koncipovaném prostoru. 
© Artigo