Červenobílá kaučuková podlaha Artigo s penízkovým reliéfem.
38/47
Červeno-bílý šachovnicový vzor na kaučukové podlaze Artigo s penízkovým reliéfem. 
© Artigo