Červenobílá kaučuková podlaha Artigo s penízkovým reliéfem.
39/47
Jak je vidět, kaučuk Artigo je možné aplikovat i na stůl a lavice. 
© Artigo