Světlá kaučuková podlaha Artigo Granito v nemocnici.
47/47
Nemocnice Shenzhen Binhai Hospital V Číně, kaučuková podlaha Artigo Granito. 
© Artigo