Vinylová podlaha Expona.
7/19
Music Store v německém Kolíně, vinylová podlaha Expona. 
© Objectflor