2X5M2-vystava
29/29
Barvení betonových dlaždic reaktivním barvivem.