2X5M2-vystava
5/29
Barvení betonových dlaždic reaktivním barvivem.