2X5M2-vystava
25/29
Barvení betonových dlaždic reaktivním barvivem.