2X5M2-vystava
18/29
Barvení betonových dlaždic reaktivním barvivem.