2X5M2-vystava
21/29
Barvení betonových dlaždic reaktivním barvivem.