2X5M2-vystava
27/29
Barvení betonových dlaždic reaktivním barvivem.