2X5M2-vystava
8/29
Barvení betonových dlaždic reaktivním barvivem.