2X5M2-vystava
6/29
Barvení betonových dlaždic reaktivním barvivem.