2X5M2-vystava
28/29
Barvení betonových dlaždic reaktivním barvivem.