Hotelové koberce na chodbě s podložkami, BOCA Praha.
11/15
Hotelový koberec s podložkou, realizace BOCA Praha.