Broušení povrchu podlahové stěrky, realizace BOCA Praha.
8/8
Povrch stěrky je třeba přebrousit, realizace BOCA Praha.