Světlá kaučuková podlaha Artigo volná pokládka, dodavatel Boca Praha.
3/5
Kaučuková podlaha Artigo Kayar LL s volnou pokládkou.